Nudimo:

·         inštrukcije slovenščine za osnovne, srednje šole in gimnazije,

·         pripravo na maturo,

·         pomoč pri pripravi na zaključne in popravne izpite,

·         učenje slovenščine kot drugi ali tuji jezik.

  

Inštrukcije so mogoče tudi preko SKYPA.