LEKTORIRANJE

 

seminarske naloge in diplomska dela  2,50 EUR
magistrska dela in doktorske disertacije  2,60 EUR
besedila za spletno stran  3,00 EUR
leposlovje in članki  2,80 EUR
besedila do 10 strani  2,80 EUR
   
   

Cene veljajo za 1 lektorsko stran, tj. 1500 znakov brez presledkov.

Po 1. točki 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost nismo zavezanci za obračun DDV.

 

Oblika pošiljanja in izjava lektorja

Lektorirano besedilo vam pošljemo v dveh izvodih, kot čistopis in besedilo, kjer so označeni in vidni vsi popravki. 
Skupaj z lektoriranim besedilom lahko dobite tudi potrdilo, ki zagotavlja, da je vaše besedilo lektoriral univ. dipl. slovenist/slovenistka oziroma profesor/profesorica slovenščine.

  

JEZIKOVNO SVETOVANJE Po dogovoru
PISANJE BESEDIL Po dogovoru

  

POUČEVANJE ‒ 45 min

 

individualno 15 EUR
v paru 10 EUR/osebo

 

POUČEVANJE ‒ 10 x 45 min

 

individualno 120 EUR
v paru 80 EUR/osebo