Natančno branje, prepoznavanje in popravljanje pravopisnih in slovničnih napak zagotovi, da je besedilo v skladu s knjižnojezikovno normo. Vsako besedilo mora biti zaokrožena celota, ki pristno in verodostojno predstavlja določeno strokovno področje in je ogledalo pisca. Z lektoriranjem zagotovimo, da je napisano besedilo smiselno in obenem ustrezno glede na vrsto in naslovnika. Jezikovno se bomo posvetili vašemu besedilu, ohranjali vaš slog pisanja in spoštovali terminologijo vaše stroke.

Zagotavljamo vam, da boste na svoje delo ponosni.